Behöver vi gå i parterapi?

 Känns det som att ni tappat gnistan i relationen?

De allra flesta par vill förstå och hitta sätt att få till en fungerande relation där kärleken och även attraktionen hålls vid liv över en lång tid. För att kunna lyckas med detta behöver man jobba med relationen och ge den tid. Ett bra sätt för många kan vara att prova parterapi.

Vardagens utmaningar så som jobb, barn och andra praktiska utmaningar sätter ofta relationen på prov och ibland upptäcker man plötsligt att den närhet och de djupa samtal man hade i början av relationen har ersatts av kommunikation kring praktiska vardagssysslor. Inte sällan uppstår här även irritation och konflikter kring sysslor som måste lösas. De olikheter man uppskattade hos varandra från början kan nu vara ett stort upphov till irritation och konflikter.

När man upplever att man över tid har bekymmer i sin relation handlar det oftast om att det uppstått en distans. Distansen kan ta sig uttryck genom att det finns mycket konflikter dvs att man bråkar mycket och att samma tema kring konflikterna brukar återkomma. Distansen kan även yttra sig i att man kommunicerar väldigt lite med varandra och framförallt handlar kommunikationen främst om praktiska vardagssaker. De djupare samtalen där man delar sina känslor och tankar har försvunnit. Det tredje tecknet på distans är när den ena parter visar mycket frustration i relationen och den andra parten är oförstående och drar sig undran. Det gemensamma i dessa tre exempel är att det har uppstått ett avstånd i relationen. Ett avstånd som kan handla om både förväntningar på varandra men också om bristande kommunikation.

Många försöker på egen hand lösa problemen i relationen och söker parterapi ganska sent när det finns låsningar i kommunikationen och i relationen. Det finns flera olika skäl till att söka parterapi i för sin relation:

– När man över tid bråkar om samma saker utan att komma till någon lösning

– När det förekommit otrohet

– Om man ofta känner sig ledsen eller irriterad i relationen

– Om man känner att det finns en distans i relationen där man inte längre känner närhet och tillit.

Vi på BeWise arbetar med parterapi enligt IBCT (Integrative Behaviour Couples Therapy) som är en väl etablerad behandlingsform med stark vetenskaplig grund. Metoden kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier. I parterapin så kartlägger vi relationsproblemen och tittar på mönster för hur de hålls vid liv. Därefter försöker vi tillsammans med paret titta på nya konstruktiva sätt att samarbeta. Acceptans innebär att öka förståelsen för varandras olikheter och acceptera både sina egna och den andras känslor.