Borde jag skilja mig?

Hur kan man veta om skilsmässan är ett faktum?

De allra flesta par vill hitta olika sätt för att kunna få en fungerande relation. En strävan efter att kärleken och även attraktionen ska hållas vid liv över tid. För att man ska kunna göra detta möjligt, behöver man jobba med relationen och ge den tid. Men vad gör man när man känner att det inte hjälper? När man allt oftare funderar på om man borde skilja sig? Eller kanske känns en skilsmässa helt otänkbart?

Vi står alla inför utmaningar i vår vardag, i form av jobb, barn och andra praktiska svårigheter, som tillsammans sätter relationen på prov. Plötsligt kan man upptäcka att den fysiska närhet och de innerliga samtal man hade i början av sin relation har ersatts av samtal kring praktiska sysslor som exempelvis vardagssysslor. Inte sällan uppstår här även frustration och irritation kring sysslor som bidrar till konflikt. De olikheter man uppskattade hos varandra från början kan nu vara ett stort upphov till irritation och konflikter.

När man upplever att man över tid har bekymmer i sin relation handlar det oftast om att det uppstått en distans. Distansen kan ta sig uttryck genom att det finns mycket konflikter dvs att man bråkar mycket och att samma tema kring konflikterna brukar återkomma. Distansen kan även yttra sig i att man kommunicerar väldigt lite med varandra och framförallt handlar kommunikationen främst om praktiska vardagssaker. Kanske blir det allt tydligare när man har ledig tid tillsammans, att den avslappnade känslan man tidigare haft, numera är försvunnen. Man känner också att man inte är lika nära varandra som tidigare, både fysiskt men också mentalt.

Så hur vet jag när det är dags att jobba vidare på relationen eller om det är dags att skilja sig?

Detta kan man med säkerhet aldrig veta utan man måste alltid försöka att utgå från sig själv i den mån det går. I första hand kan det vara klokt att söka professionell hjälp i form av terapi, parterapi eller någon form av familjerådgivning. Då kan man få hjälpa att ta sig förbi dom eventuella hinder som finns i relationen för att sedan se vad som finns att jobba vidare på. En svacka i relationen kan många ta sig ur, särskilt med lite hjälp. en svacka behöver nödvändigtvis inte innebära att man står inför en skilsmässa eller att man behöver gå skilda vägar. För många par finns det öppningar i relationen som man kan jobba med. Det krävs att båda parter är motiverade och villiga, annars kan det vara där det brister.

Om man ofta funderar på skilsmässa eller att separera och inte själv kan hitta en lösning- vad kan man göra då? Upplever man något av nedanstående som ett problem i relationen kan man börja med att prova parterapi;

  • Man har gjort allt man kan för att uppnå förändring men ändå känns relationen inte bättre
  • Om man är långt ifrån varandra i olika värderingar och detta blir ett problem i relationen
  • Om man ofta känner sig ledsen eller irriterad i relationen. Man känner sig mer som fiender snarare än som vänner.
  • Sexlivet är helt obefintligt och ingen är villig att kämpa för det
  • Man har slutat att ha roligt tillsammans
  • Man allt oftare funderar på skilsmässa eller separation

Vi på BeWise arbetar med parterapi enligt IBCT (Integrative Behaviour Couples Therapy) som är en väl etablerad behandlingsform med stark vetenskaplig grund. Metoden kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier. I terapin så kartlägger vi relationsproblemen och tittar på mönster för hur de hålls vid liv. Därefter försöker vi tillsammans med paret titta på nya konstruktiva sätt att samarbeta. Acceptans innebär att öka förståelsen för varandras olikheter och acceptera både sina egna och den andras känslor.