Har jag social fobi?

Vad är skillnaden på social fobi och social ångest?

Social ångest är det som ofta benämnts och för många är känt som social fobi. Idag kallas det i allt större utsträckning för social ångest.

Vad innebär social ångest?

Det kan innebära att du känner oro och rädsla inför att hamna i situationer tillsammans med andra människor, där det kan finnas en risk att du kan känna dig granskad eller bortgjord. Eller att du känner ett stort obehag inför en social situation. Obehaget eller rädslan för att känna sig granskad eller bortgjord, kan vara så stort att du väljer att undvika situationen. Om man väljer att undvika allt fler sociala sammanhang kan också känslan av ensamhet bli mer påtaglig. Att undvika en situation är en lättnad på kort sikt men kommer på lång sikt att bidra till att ångesten ökar. 

Om din ångest och oro inför sociala sammanhang är ett hinder i din vardag så kan det vara dags att söka hjälp för din sociala ångest. Det finns hjälp att få!

Om man upplever att man har social ångest är man orolig och känner en stark rädsla inför att bli uppmärksammad av andra människor. Denna oro eller rädsla handlar oftast om att man upplever att man ska bli granskad av andra, kanske göra bort sig eller att man riskerar att tappa kontrollen när andra ser.

Hur man upplever sin sociala ångest är väldigt individuellt men ofta kan man uppleva något eller några av följande punkter;

 • Hjärtklappning
 • Känsla av darrighet
 • Torrhet i munnen
 • Kallsvettig
 • Vämeökning och rodnad
 • Yrsel och svimningskänslor
 • Tunghäfta
 • Svårt att se andra personer i ögonen
 • Klumpkänsla i magen

Vad kan det finnas för tankar vid social ångest?

Det finns olika typer av återkommande tankar inför, under och efter sociala situationer. Ofta är dessa tankar både negativa och självkritiska. Det är ofta tankar om att andra ser ned på en, tycker att man är dum, ful eller på något sätt konstig. Inte sällan handlar tankarna om att man underskattar sig själv och drar slutsater om vad andra tycker och tänker om en.

Det kan vara tankar som ”tänk om alla ser att jag…”, ”vad kommer dom att tänka om mig”, ”nu sa jag något konstigt”, ”alla tycker jag är märklig”  etc.

Hur kan jag hjälpa mig själv?

När det gäller att förändra beteende och tankar kan det alltid vara bra att söka terapeutisk hjälp. Det kan även vara hjälpsamt att läsa på om social fobi för att förstå vad man är rädd för och vilka situationer man ofta undviker. Då kan man ofta se olika undvikande mönster och hur man hanterar dom socialt jobbiga situationerna. 

Kognitiv Beteende Terapi (KBT) har god evidens när det gäller att behandla social ångest/social fobi. I terapin jobbar man med olika delar av den sociala ångesten; man kartlägger och tittar på olika situationer som kan vara besvärliga för en. Man får öva sig på att klara av att stå ut i ångesten och det man upplever som obehagligt. Detta gör man med hjälp av exponering. Innebörden av exponering är att man gradvis får närma sig sånt man normalt sätt brukar undvika och finner obehagligt. I KBT får man också lära sig om social ångest och hur man på andra sätt kan hantera ångesten i sociala situationer.

När ska man söka vård för sin sociala ångest?

 • när du upplever att din ångest blivit ett hinder i din vardag
 • brukar alkohol eller andra narkotiska preparat för att lindra din ångest
 • du på något sätt skadar dig själv för att lindra din ångest

OBS!

Sök vård på en psykiatrisk akutmottagning om du eller någon närstående har tankar på att ta sitt liv eller känner att man inte orkar leva längre. Man kan också kontakta MIND självmordslinje (www.mind.se) på telefonnummer 90101.

Om det finns en fara för ditt eller någon annan liv, ring 112.