Vad är ångest?

Hur vet jag att jag har ångest?

Vi får ofta frågan om vad ångest är, hur det upplevs och hur man vet att man har ångest. Vi brukar ofta beskriva ångest som en oro eller en rädsla som man ofta kan känna i kroppen. Oron kan vara olika start och kan upplevas på olika sätt beroende på vem man pratar med. Generellt kan man säga att det är en stark oro som kan ge ett kroppsligt obehag. Det kan vara hjälpsamt att veta att ångest inte är farligt även om det kan vara väldigt obehagligt. Det kan också vara bra att veta att ångest är något som är väldigt vanligt och något som många kan uppleva.

Vilka symtom kan man få vid ångest?

Nedan följer några av dom kroppsliga symtom man kan uppleva vid ångest. Det kan även finnas andra symtom som inte står beskrivna.

När du känner ångest kan du uppleva exempelvis:

 • Du kan uppleva ett obehag i magen
 • Du kan uppleva hjärtklappning
 • Du kan känna dig skakig, darrig och muskelsvag
 • Du kan få svårt att andas eller hyperventilera (d.v.s. andas snabbar än vanligt)
 • Du kan känna dig yr
 • Du kan känna dig stressad i kroppen
 • Du kan uppleva tryck över bröstet
 • Du kan känna dig svettig eller kallsvettig

Ångest kan uppkomma väldigt plötsligt och ibland kan den komma smygande. Ibland kan känslan av ångest vara svag och ibland kan det vara väldigt påtaglig och stark. För vissa kan ångesten vara så stark att man kan få en känsla av att man ska svimma. För andra kan den bli så stark att man kan tro att man ska dö. Detta är väldigt obehagligt men det är inte farligt och det går över av sig själv efter en stund.

Om man har ångest över tid så kan det finnas en risk att den börjar påverka livet och vardagen på ett negativt sätt. Det kan vara så att man börjar undvika saker eller olika situationer som man är rädd kan ge mer ångest eller trigga igång ångesten på nytt. Då blir din ångest ett hinder för att du ska kunna leva det liv du vill leva och önskar att leva. Då blir det ett hinder i din vardag.

Ångesten kan på lång sikt också påverka ditt vardagliga humör. Du kan bli mer stresskänslig, irriterad, ledsen samt påverka sömnen och ditt välmående. 

Undvik att minska ångest med hjälp av alkohol och droger, även om det kan upplevas som att det hjälper för stunden, så blir ångesten värre och starkare på sikt. Man kan dessutom riskera att hamna i ett missbruk.

När ångesten kommer väldigt plötsligt kan man få det som kallas för panikattack. Det är väldigt stark ångest som uppkommer plötsligt och oftast ger mycket starka fysiska symtom. 

Vill du veta mer om det så har vi en hel artikel om just panikångest på vår bloggsida.

Hur kan jag hjälpa mig själv när jag har ångest?

Det finns saker man kan göra för att hjälpa sig själv när man känner ångest. Man kan lära sig att hantera sin ångest men det är något som kan ta lite tid. Man får prova sig fram för att hitta vad som funkar bäst för att lindra sin ångest. 

Några saker man kan göra själv när ångesten uppstår:

 • Andas lugnt. Prova att göra någon kortare andningsövning. Finns många man kan hitta om man googlar, finns även många appar som hjälpmedel.
 • Se om du kan flytta ditt fokus till något annat, gärna något du tycker om att göra.
 • Gör någon avslappningsövning
 • Minska på nikotin och koffein. Dessa kan stressa kroppen. På sikt kan man också få bättre sömn om man drar ner på nikotin och koffein.

Det finns olika saker man kan göra för att lindra ångest man haft under längre tid. På vår bloggsida kan du hitta en artikel om långvarig ångest och hur du kan hjälpa dig själv om du upplever att du har långvarig ångest.

Har man svårt att hantera ångesten själv så kan man behöva söka professionell hjälp.

Viktigt!

Om du har självmordstankar ska du omgående söka hjälp.

Vid direkt fara för ditt eller någon annans liv, ring 112 eller MIND självmordslinjen (www.mind.se) som du når på 90101. Hit kan du ringa om du själv har tankar på att ta ditt liv eller om du har en närstående med sådana tankar. De har öppet dygnet runt.

Du kan även vända dig till din närmsta akutmottagning vuxenpsykiatri.