Är vårt förhållande i kris?

Vad kan vi göra för att rädda relationen?

Många som söker parterapi kan ibland uppleva att relationen är i kris. Många funderar på vad dom kan göra för att rädda sin relation. När man känner så här kan det vara bra att veta att det finns hjälp att söka. Parterapi kan ibland hjälpa paret att hitta tillbaka det man tidigare hade eller hitta andra vägar för att hantera dom motgångar och konflikter som par kan uppleva. 

Distans i relationen 

När vi träffar par i terapi kan man ibland märka att det uppstått en distans mellan parterna. I dom flesta relationer finns det konflikter och det uppstår genom åren även kriser. Olika par hanterar både konflikter och kriser på olika sätt. För vissa kan konflikt och kriser får paren att minska sin distans och komma närmare varandra medan det för andra kan innebära motsatsen, att man ökar distansen och glider ifrån varandra allt mer. När distansen ökar så brukar ibland även närhet minska. Man kanske slutar prata med varandra om sånt som är viktigt och slutar dela tankar och känslor med varandra. Den fysiska närheten kanske avtar eller kanske helt uteblir. Man kan som par då uppleva att man glider ifrån varandra, där finns alltså en distans.

Hur kan man förbättra relationen?

En svacka i relationen kan man ta sig ur, ibland på egen hand och ibland behövs hjälp utifrån. Det är viktigt att påtala att en svacka  inte behöver innebära att man står inför en separation eller skilsmässa. För många par finns det öppningar i relationen som gör att man kan minska den distans som uppstått. Det viktigaste för att arbeta med parterapi är att det krävs att båda parter är motiverade och villiga, annars kan det vara där det uppstår svårigheter. Motivation är en stark motor för parterapi.

Att gå i parterapi kan ibland vara förknippat med många olika känslor. Det är viktigt att alla känslor får ta plats både i relationen och i samtalet.

När det behövs hjälp utifrån kan man behöva söka terapeutisk hjälp i form av parterapi. 

Vi på BeWise arbetar med parterapi enligt IBCT (Integrative Behaviour Couples Therapy) som är en väl etablerad behandlingsform med stark vetenskaplig grund. Metoden kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier. I terapin så kartlägger vi relationsproblemen och tittar på mönster för hur de hålls vid liv. Därefter försöker vi tillsammans med paret titta på nya konstruktiva sätt att samarbeta. Acceptans innebär att öka förståelsen för varandras olikheter och acceptera både sina egna och den andras känslor.