Vad är mindfulness?

Att vara mer medveten i nuet

ör vissa är mindfulness ett välkänt begrepp och för andra är det helt okänd mark. den svenska översättningen på minfulness brukar vara medveten närvaro. Många kanske vet att det härstammar från buddistisk tradition men inte så mycket mer än så.

Vi på BeWise i Malmö jobbar med mindfulness/meveten närvaro terapeutisk både som en del av en terapi eller som en enskild terapiform för den som önskar det. Vi kan arbeta med mindfulness individuellt men också i grupp.

Grundtanken i mindfulness/medveten närvaro är att man ska vara medveten i det som sker här och nu men också att man ska leva sitt liv mer medvetet. För många i dagens samhälle är detta en svårighet och något man väldigt sällan gör. Ofta är strävan stor att komma framåt eller att hela tiden tänka om framtiden så stor del, att man tappar perspektiv på det som är av vikt d.v.d det som sker här och nu.

Mindfulness handlar till stor del om att du ska bli medveten om vart du har din uppmärksamhet. Men också att skapa en förståelse kring det som sker inom dig, i form av tankar, känslor, önskningar kopplade till det förflutna och även till framtiden. 

Andningen är en del i minfulness. Men till skillnad från avslappningsövningar och andra avslappningsmetoder så ska man inte reglera sin andning. I Mindfulness handlar det snarare om att man ska notera och fokusera på sin andning. Genom att man fokuserar på sin andning så får du kunskap om hur du själv reagerar på olika stressorer i ditt liv. Därmed kanske du också har möjlighet att förstå hur du kan hitta balans igen.

Livet består av många olika ögonblick, i det förflutna och även i framtiden. Men det finns bara ett ögonblick som du verkligen kan påverka, det är det ögonblick du befinner dig i här och nu. Det förflutna kan vi inte påverka och framtiden är oviss och vi kan inte veta vad den har att erbjuda. Så det bästa vi kan ge oss själva, är att försöka vara här och nu.

Kroppskännedom och uppmärksamhet kan ge en rad olika positiva effekter:

  • Vi blir bättre på att hantera stress, både privat och i arbetet
  • Finna inre ro
  • Självmedkänsla/ Självomhändertagande
  • Att vara här och nu
  • Minska stress
  • Förbättrad sömn
  • Minskad oro och ångest
  • Förebygga återkommande depressioner

Genom mindfulness minskar man spänningar i kroppen och man får även en distans till sina tankar och känslor.