KBT-mottagning i Malmö och online

Vad gör jag åt min långvariga ångest?

Ångest eller stark oro som varat över tid

Ångest kan beskrivas som oro som känns i kroppen. Det kan också vara i form av rädsla som man känner i kroppen. Ångest är ofta ett form av obehag man upplever i kroppen. Det kan upplevas olika av olika människor.

Ångest kan vara kortvarigt och uppstå plötsligt för att sedan försvinna. Men ibland försvinner inte ångesten utan den finns kvar och kan ibland bli långvarig.

Ångest är i grunden en överlevnadsfunktion. Syftet är att den ska ge kroppen extra energi för att kunna springa ifrån ett eventuellt hot, att förvara sig eller att fly. Det som ofta benämns som ”flykt och kamp-respons” 

Syftet med ångest är egentligen överlevnad. Ångesten ger dig extra energi, så att du skulle kunna springa snabbt och försvara dig eller fly undan ett hot. Det är den extra energin som du upplever som ångest.

Vi tror ofta att vi måste uppleva fysiska hot för att känna ångest men ibland kan ett hot även vara en tanke. Hotet kommer då inifrån hjärnan. Det är inte av vikt om hotet är av verklig karaktär eller ej eftersom att hjärnan inte har förmågan att skilja på hot i form av tankar eller ett fysiskt hot. Kroppens respons kommer bli den liknande.

Långvarig ångest kan göra att man upplever att man känner sig rastlös, mer känslig för stress, blir otålig och lätt blir irriterad. Vissa kan uppleva att dom får svårt att sova.

Hur kan jag hjälpa mig själv när ångesten varat länge?

Nedan följer några tips på hur man kan hjälpa sig själv när man har långvarig ångest;

  • Sluta inte göra saker du tycker om och saker som är viktiga för dig. 
  • Försök att sova och äta regelbundet. Har du sovit dåligt kan det vara bra att vila under dagen.
  • Motionera. Se om du kan hitta någon motionsform som känns lustfylld. Detta kan hjälpa dig att sova bättre och koppla av för en stund.
  • Gör något avslappnande. Det kan vara i form av avslappningsövning, mindfulness eller bara en stund för dig själv när du lyssnar på musik eller gör något du tycker om.
  • Sänk kraven på dig själv och var snäll mot dig själv
  • Undvik alkohol och droger, Det kommer inte hjälpa mot ångesten utan snarare öka ångesten och man kan riskera att hamna i missbruk.

Sök professionell hjälp om du inte kan hantera ångesten på egen hand!

Mindfulness

Att göra mindfulnessövningar kan vara ett bra sätt att lugna kroppen och även ge hjärnan en möjlighet att koppla av. Det finns många bra appar och övningar på nätet. På vår hemsida finns även några kortare övningar man kan prova att göra. Här kan man behöva prova några stycken innan man hittar någon övning man trivs med. När man väl hittat en övning så kan det vara bra att göra samma övning varje dag under några veckor.

OBS!

Sök vård på en psykiatrisk akutmottagning om DU eller någon närstående har tankar på att ta sitt liv eller känner att man inte orkar leva längre. Man kan också kontakta MIND självmordslinje (www.mind.se) på telefonnummer 90101. 

Om det finns en fara för ditt eller någon annan liv, ring 112.