Hjälp – jag har dålig självkänsla!

Vad är dålig självkänsla?

Självkänsla handlar om vem du är och hur du ser på dig själv. Det engelska uttrycket self esteem, vilket betyder självaktning är egentligen ett mer korrekt uttryck.

Hur väl litar du på ditt eget omdöme?

Är din grundläggande inställning att du är värd att vara lycklig?

Ofta blandar man ihop självkänsla med självförtroende. Självförtroende handlar om hur bra du tycker du är på att göra vissa saker såsom arbetsuppgifter, träning etc. Självkänsla handlar om din syn på dig själv som person. Det är bottenplattan inom dig som du står på och utgår ifrån i möten med andra människor. 

Dålig självkänsla kan öka sårbarheten för oro, depression och ångest. Att ständigt bära runt på känslan av att inte riktigt duga och att inte räcka till tar energi och kraft. En effekt av detta är de ökande sjukskrivningarna kopplat till utmattning. Låg självkänsla visar sig bland annat genom att man är självkritisk, har höga krav på sig själv och jämför sig med andra, svårt att säga nej och känner oro inför förändringar. Tankemönsterna som man har är ofta negativa och självkritiska. Det spelar inte riktigt någon roll hur man än försöker, den inre domaren är aldrig riktigt nöjd. I dagens prestationssamhälle har antalet personer med prestations baserad självkänsla som lider av perfektionism ökat markant. Det är en villkorlig självkänsla som karakteriseras av höga prestationskrav och strävan mot felfrihet. I kombination med svårigheter att hantera misslyckanden blir det en hetsjakt mot att prestera mer och mer, bättre och bättre tills kroppen till slut protesterar. 

Vad kan jag gör för att förbättra min självkänsla?

Det första du kan göra är att försöka stanna upp och bli medveten om dina tankar om dig själv och hur du ser på dig själv. När du står inför en situation som väcker oro, vad tänker du? Om du märker att du kritiserar dig själv så försök att vänligt hitta alternativ till dessa tankar. Kanske gick inte just denna presentation på jobbet precis så bra som du önskat men kanske är det något annat under den gångna dagen eller veckan som har gått bra? Vad skulle du ha sagt till en vän?

För att minska oro och ältande kan du hjälpa dig själv att träna mer på att vara här och nu- Medveten närvaro. Genom korta övningar dagligen tränar du på att leva ditt liv mer närvarande och minskar tankarna på det som har hänt eller det som ska hända. Det finns många gratis appar idag där du kan välja mellan andningsövningar, kroppsscanningar eller medvetna rörelser. Genom träning i medveten närvaro övar du också på att inta en accepterande, icke dömande inställning till tillvaron. 

Om du känner att du behöver professionell hjälp kan du vända dig till terapeut eller psykolog. Vi på Bewise arbetar med KBT, ACT och Medveten närvaro. KBT är en evidensbaserat effektiv behandlingsmetod för låg självkänsla.