Terapi i Malmö, parterapi

Vad är skillnaden på psykolog, KBT-terapeut, psykiatriker och psykoterapeut?

Vi märker att många som kontaktar oss frågar vad skillnaden är på dom olika yrkestitlarna; psykolog, KBT-terapeut, psykiatriker och psykoterapeut. Det är inte så enkelt att veta vad som är vad. Vi tänkte därför hjälpa till att reda ut dom olika begreppen och vad som skiljer yrkeskategorierna åt. 

KBT-Terapeut

En KBT-terapeut har ofta en utbildning från högskola eller från privata utbildningsinstitut, en så kallad steg-1 utbildning inom KBT (Kognitiv Beteende Terapi) eller PDT (PsykoDynamisk Terapi) som är 2-årig utbildning på halvfart.  Viktigt är att det är en auktoriserad utbildning, finns endast några få av dessa i Sverige. De följer riktlinjer sfKBTs grundutbildningar och kvalitetsgranskas också av föreningen.

För att läsa en steg-1 utbildning inom KBT eller PDT krävs att man har en grundutbildning inom ett människovårdande yrke.

Terapeuter med steg-1 utbildning kan vara verksamma privat samt inom sjukvården.

Psykolog

Om man arbetar som psykolog så har man studerat och har en examen från ett universitet. Utbildningen är 5-årig och är legitimations grundande och den legitimationen utfärdas av socialstyrelsen. Man har som psykolog även 1 års praktiskt tjänstgöring (PTP) för att få arbeta som psykolog.

En psykolog kan ofta arbeta inom sjukvården och vara verksam inom områden så som utredningar och diagnostik inom psykiska sjukdomar samt behandla psykiska problem. En psykolog kan även vara verksam som terapeut och arbeta med terapi inom olika områden.

Psykoterapeut

En psykoterapeut har också en legitimation som är utfärdad av socialstyrelsen.  Att utbilda sig till Psykoterapeut är en utbildning som ges via universitet och högskolor. Det är en påbyggnadsutbildning (Steg-2) som fortlöper under 3 år på halvfart. För att få läsa steg-2 så krävs en examen inom ett människovårdande yrke och även en så kallad steg-1 utbildning. Exempel på människovårdande yrke som kan läsa steg-1 och steg-2 är; socionom, sjuksköterska, läkare och psykologer. (OBS, psykologer behöver inte läsa steg-1 utan kan läsa steg-2 direkt.)

En psykoterapeut arbetar med att behandla psykiska problem i terapeutiska samtal inom olika terapeutiska inriktningar; KBT eller PDT. En psykoterapeut kan precis som en psykolog vara verksam inom sjukvården och arbetar med att ställa specifika diagnoser.

Psykiatriker

En psykiatriker är en legitimerad läkare som specialiserat sig inom Psykiatri. Oftast jobbar psykiatriker med psykiatriska diagnoser.

En psykiatriker kan även ha en steg-1 och en steg-2 utbildning inom KBT eller PDT.

Sammanfattningvis

Man kan kortfattat beskriva det som att en psykoterapeut och en psykolog arbetar i terapi med inriktning på att bota eller att lindra en psykologisk diagnos. Det är vanligt att man som psykoterapeut eller psykolog arbetar med fastställda diagnoser, då detta ofta är en utgångspunkt för den psykologiska behandlingen. Man kan som psykolog även vara verksam inom andra områden så som organisationspsykologi eller forskning.

KBT-terapeut arbetar med psykisk ohälsa av olika anledningar så som ; stress, ångest, oro, nedstämdhet etc. Man kan vara i behov av att förändra sina livsmönster eller att man är i kris och i stort behov av stöd. Anledningarna kan vara många.

Syftet med terapi, oavsett vem man söker samtalsstöd hos är att få hjälp med att leva det liv man önskar leva!