Vad är Acceptans?

Varför ska jag behöva acceptera något som jag inte tycker om?

Accpatans kan beskrivas så här; att uppmärksamma det som är svårt i livet utan att fly, undvika, värdera eller att döma, hur svårt den än är. Att stå ut med svårigheten, den inre och yttre verkligheten så som den är.

Acceptans är ett vanligt inslag i terapi. Ofta är vår upplevelse att det är ett laddat ord med olika betydelse för olika personer. Det kan kännas svårt och motsägelsefullt att man ska behöva acceptera något man inte tycker om. Acceptans är inte lika med att man gillar något eller att man ger upp. Att acceptera är ingen passiv handling utan en aktiv handling, man accepterar något för vad det ÄR.

Acceptans handlar om så mycket. Man kan se på acceptans som ett förhållningssätt till livet. Bara för att man accepterar något så innebär inte det per definition att man tycker om något eller inte önskar förändring. Man kan snarare se det som att man accepterar att allt inte går att förändra eller att det kan ta tid att med förändring. Det handlar alltså om att vi ska sluta kämpa för att förändra vår situation eller det som är svårt och istället förhålla oss till det.

Vi möter så många problem genom livet som vi inte riktigt kan påverka eller som kan ta lång tid att påverka. Även om vi kämpar och önskar förändring. Det finns många svårigheterna vi stöter på i livet som kan kännas svårt att acceptera; när man blir lämnad, när man drabbas av sjukdom eller olycka, när vi blir utsatta för trauman, när vi tycker något känns orättvist eller när något inte riktigt blir som vi tänkt oss. 

Om vi inte har förmågan att lösa ett problem direkt eller förändra oss så snabbt som vi önskar så kan vi lätt fastna. När vi fastnar i något som är problematiskt kan det ofta göra att vårt mående blir sämre och situationen kan upplevas som värre än vad det är.

Varför behöver jag acceptera?

Vi vet att det kan vara svårt och det är inget som kan göras i en handvändning. Acceptans kan ta tid och det ska få ta den tiden.

Det kommer inte förändra eller få saker ogjorda men genom att acceptera kan jag förhindra att liknande situationer uppstår igen eller accepterar att det kan ta tid. För att inte fastna i det jobbiga och det svåra, behöver vi acceptera för att komma vidare. Först måste vi acceptera och därefter kan vi agera så som vi önskar och försöka förändra och förbättra vår situation. 

Ofta kan man fastna i att saker är orättvisa, svära över saker och ha tankar om ”varför drabbar detta mig”. Men man behöver acceptera sin situation som den är, för att situationen ska bli bättre. Det betyder inte att jag gillar den, det betyder bara att jag accepterar att det ÄR så. Och när man accepterar situationen som den är så mår man generellt bättre.

”Livet är så här….vare sig jag vill det eller inte”

Hur kan jag lära mig acceptera?

Det är svårt med acceptans och det kan ta tid men man kan träna sig på det. Det är något man hela tiden måste tänka på och arbeta aktivt med.

Man kan träna på att vara mer mindfull/medvetet närvarande för att vara uppmärksam på sina tankar och tankemönster. Man kan prova att slappna av, fokusera på vår andning eller något vi mår bra av. Det finns även många bra självhjälpsböcker man kan använda sig av.

Vi på BeWise rekommenderar självhjälpsboken “Att leva ett liv, inte vinna ett krig” skriven av Anna Kåver om man vill läsa och lära sig mer om Acceptans.

Är det svårt att göra på egen hand kan man få hjälp genom att söka professionell hjälp i form av terapi. Vi på BeWise har god erfarenhet av at terapeutiskt arbeta med Acceptans.