Compassion Fokuserad Terapi (CFT) – Vad är det?

Har du någon gång hört talas om Compassion Fokuserad Terapi?

Compassionfokuserad Terapi förkortas CFT och är en terapiform som kanske inte så många känner till. Terapiformen CFT är utvecklad av psykologen Paul Gilbert och är en form av psykoterapi.

Vad är CFT?

Compassion är det engelska order för medkänsla och det är till stor del det som CFT handlar om. Metoden lär oss inte enbart medkänsla till andra utan även till oss själva. Och att man genom medkänsla till sig själv kan utveckla sin inre trygghet. Vi lär oss ofta tidigt i livet att ta hand om andra och visa vår omgivning medkänsla men av någon anledning så lär vi oss sällan att ta hand om oss själva och visa oss själva den medkänslan vi behöver. Medkänslan är nödvändigt för att vi ska känna en inre trygghet och förbättra vår psykiska hälsa men också minska vår egen självkritik. 

När man arbetar med Compassion Fokuserad Terapi försöker man som terapeut att hjälpa sin patient att skapa en inre trygghet. Man arbetar med det fokus att vi människor har tre olika system (cirklar) med känslor; hotsystemet, den utforskande/presterande och trygghetssystemet

Hotsystemet står för den inre och yttre kritiken mot oss själva. I den cirkeln kan vi uppleva hot eller andra negativa känslor såsom ångest, skuld och skam.

Prestationssystemet har ett annat fokus och handlar om att utforka, leverera men också att vi bli belönade. En lagom dos av denna cirkeln är bra för oss men om balansen blir för stor i prestationscirkeln riskerar vi att hamna i överskott av vårt beteende exempelvis för mycket tittande på telefonen eller missbruk. I detta system så finns jämförelse, att vi jämför oss själva med andra människor. Att ständigt jämföra sig med andra gör ofta att vi upplever negativa känslor. Kanske känner vi oss inte tillräckliga, upplever att vi misslyckats eller helt enkelt inte är lika bra som andra människor i vår närhet.

Trygghetssystem är det system som är lugnande. Här känner vi oss trygga och nöjda. Detta system är nödvändigt för läkande men också för att känna lugn och ro. Detta är det återhämtande systemet.

I CFT handlar det mycket om att hela tiden identifiera vilket system man befinner sig i. Men också att lära sig metoder för hur man kan hjälpa sig själv tillbaka till trygghetssystemet om man upptäcker att man befinner sig för mycket i hot- eller prestationssystemet. 

Ett stort huvudfokus i Compassion Fokuserad Terapi är acceptans och trygghet. Här får man också lära sig metoder för att kunna hålla om sig själv, ge sig själv tröst och acceptera det egna jaget som man är, även om man befinner sig i känslor av misslyckande eller bristande självkänsla. I CFT ska man inte vara dömmande mot sig själv utan vara mer tillåtande. Vilket är extra viktigt när vi känner oss utsatta eller sårbara. 

En målsättning är göra gott mot sig själv och ta hand om sig själv genom att visa sig själv medkänsla och omtanke.

Vill du veta mer om Compassion Fokuserad Terapi? 

Vi på BeWise i Malmö arbetar med CFT som en del av våra terapeutiska metoder.