terapeutiska behandlingar för ndivid och organisation

Vad är jag-budskap?

Jag-budskap är något man kanske hört vid något tillfälle men inte riktigt vet vad det betyder och när man använder det. ”Jag som kontext” kan det också kallas.

Jag-budskap skulle kunna beskrivas som en kommunikationsteknik som kan användas i olika sammanhang och ofta kan det öka sannolikheten att den man pratar med hör och förstår vad man säger.

När använder man jag-budskap?

Jag-budskap kan användas i flera olika sammanhang men ofta om det finns områden i olika relationer där det uppstår konflikter eller problem. I parterapi är det ett begrepp som är vanligt förekommande. Men det kan även användas i andra relationer som i samtal med en släkting eller en kollega.

Det är ett bra kommunikationsverktyg när man vill uttrycka vad man tycker eller känner till en partner eller någon annan närstående. Jag-budskapet upplevs ofta som mindre konfrontativt och mottagaren känner ofta inte sig lika kritiserad. Jag-budskapet framställer ofta det man vill säga på ett mer respektfullt sätt och man hamnar inte lika lätt i en konflikt. Man tenderar att låta mindre konfrontativ och mindre dömande och anklagande.

Varför ska jag använda jag-budskap?

Det finns olika positiva aspekter med att använda jag budskap;

  • För att undvika att låta anklagande och att mottagaren då går i försvar
  • Man tar ansvar och förklarar sina egna känslor
  • För att framföra kritik på ett konstruktivt sätt
  • För att framföra sina tankar och känslor med respekt för mottagaren

Hur kan jag använda mig av jag-kunskap lite mer konkret?

Det finns olika nivåer man kan öva på när det gäller jag-budskap. Det kan ibland ta ett tag innan man helt lärt sig att använda kommunikationstekniken. BeWise tips när det gäller att börja använda sig av denna tekniken är att man börja enklare för att sedan utveckla det. Nedan kan man se jag-budskap steg för steg:

Jag: Börja med ordet jag

Min egen känsla: Vilken känsla upplever/upplevde du när personen gjorde som den gjorde?

Min egen vilja: Vad skulle du vilja att den andre gjorde annorlunda? Var gärna så konkret och konstruktiv som du kan. Kan vara bra att komma med förslag.

Konsekvensen: se om du kan formulera konsekvensen av det som uppstått.

Här följer ett konkret exempel;

JAG + MIN EGEN KÄNSLA

”Jag känner mig väldigt frustrerad när du inte tömmer diskmaskinen”

JAG + MIN EGEN KÄNSLA + MIN EGEN VILJA

”Jag känner mig väldigt frustrerad när du inte tömmer diskmaskinen. Jag skulle vilja att vi gör ett schema så vi båda kan hjälpas åt med att tömma diskmaskinen”

JAG + MIN EGEN KÄNSLA + KONSEKVENSEN + MIN EGEN VILJA

”Jag känner mig väldigt frustrerad när du inte tömmer diskmaskinen. Det får mig att vilja bli riktigt arg och och bara strunta i disken. Jag skulle vilja att vi gör ett schema så vi båda kan hjälpas åt med att tömma diskmaskinen”

Önskar du arbeta eller veta mer om jag-budskap är du välkommen att kontakta oss på BeWise i Malmö.