Är jag shoppingberoende?

Compulsive Buying Disorder är ett annat ord för shoppingberoende och är ett form av beteendeberoende. Det finns även en medicinsk benämning för beteendet; oniomania. 

Shoppingberoende är något som blev känt för oss människor i början av 1920-talet. När shoppingberoende blev välkänt 1920 så ansåg man att detta var ett väldigt allvarlig tillstånd vilket man kan se beskrivet i olika böcker om psykiatrisk litteratur från den här tiden. Det är dock viktigt att tillägga att detta inte är psykiatrisk diagnos. Det finns forskning som pekar på att det är samma mekanismer som verkar vid shoppingberoende som vid olika substansberoenden.

Men shoppingberoende är trots att det är något som funnits med oss länge, något man pratar allt mer om i vår nutid.

Att vi människor fastnar i olika beroende är kopplat till vår biologi. Vi är sedan lång tid tillbaka programmerade att utföra och få belöningar av lustfyllda aktiviteter. Vi har ett inbyggt belöningssystem som skapar lustkänslor och aktiveras när vi utför något som varit evolutionärt viktigt för vår överlevnad, exempelvis motion, mat och sex. 

Men vårt inbyggda belöningssystem reagerar även på andra beteende som exempelvis shopping eller att få likes på en bild vi lagt upp på social media.

Det finns olika riskfaktorer som kan bidra till shoppingberoende, vi listar dom nedan lite kort;

 • Konsumtionssamhället- vi matas dagligen med reklam och uppmuntran om att konsumera. Tillgängligheten med onlineshopping är enormt hög och man kan handla vilken tid som helst på dygnet. Vi uppmanas av olika betallösningar att ”köpa nu och betala sen”
 • Känslomässig försummelse i barndomen- Detta innebär att ens behov av närhet, uppmärksamhet och bekräftelse av någon anledning inte tillgodosågs. När vi shoppar försöker vi då att fylla ett emotionellt tomrum vi har.
 • Att bli accepterad/en del av gruppen- Grupptryck kan vara en vanligt förekommande anledning. Man vill passa in och bli accepterad. Grunden i detta är ofta låg självkänsla.
 • Intolerans för negativa känslor- Alla kan nog känna igen känslan av att göra något för att slappna av eller för att muntra upp sig själv. Ibland kan shopping bli en sån sak. När vi använder shopping för att hantera känslomässig stress så blir det ett problem för oss.
 • Att vilja få kickar i vardagen- För vissa blir det ett sätt att få positiva känslor, att få kickar. Ett sätt att känna lycka eller spänning.

Om man tittar på forskning verkar shoppingberoende vara ett vanligt förekommande tvångsmässigt beteende. Forskningen visar också att fördelningen mellan män och kvinnor verkar vara relativt jämn.

Vad är shoppingberoende?

Att vara shoppingberoende innebär att man har svårt att kontrollera sina inköp. Man spenderar framförallt pengar, som man ofta inte har, på olika saker som man inte behöver. Anledningen till att man handlar kan vara olika men ibland för att fly från obehagliga känslor så som ångest, oro, stress eller ilska. Ofta gör man det för att undvika det obehag man känner och kortsiktigt få en lyckokänsla. Det brukar långsiktigt få olika negativa effekter, då man kanske sätter sig i skuld och därmed hamnar i konflikt med närstående. Att hamna i skuld kan dessutom öka risken för högre ångest och nedstämdhet som en följd av shoppingbeteendet.

Hur vet jag om jag är shoppingberoende?

Nedanstående är vanligt vid shoppingberoende

 • Man handlar över sina tillgångar
 • Shopping finns ofta i ens tankar och man planerar ofta olika framtida köp
 • Man shoppar för att undvika problem och obehagliga känslor (flyktbeteende)
 • Om man inte kan shoppa upplever man rastlöshet och irritation
 • Man får kortsiktigt en positiv känsla när man har genomfört sitt köp
 • Man har svårt att hitta balans i sitt shoppingbeteende
 • Man köper saker allt oftare och även då för större belopp. (ökad tolerans)
 • Man känner ångest och skam känslor efter man genomfört köpet
 • Man undviker att berätta om sina inköp för sin omgivning/närstående (förnekelse)

Hur kan jag bli av med mitt shoppingberoende?

Det finns olika saker du kan göra för att hjälpa dig själv att bli av med ditt shoppingberoende.

Nedan följer olika exempel;

 • Undvik situationer som triggar ditt beteende att vilja shoppa. 
 • Tid är pengar. Tänk på hur mycket du måste jobba för att faktiskt tjäna dom pengar som saken du vill köpa kostar.
 • Ha inga kreditkort. Klipp dom!
 • Handla inte på faktura utan endast med pengar du faktiskt har. Kan du inte betala nu kommer det vara lika svårt att betala senare.
 • Gör en inköpslista på det du kan och behöver köpa
 • Göra inga impulsköp, fundera en vecka på om du verkligen behöver köpa den prylen.
 • Ta bort all reklam och framförallt, gå inte in på erbjudande du ser eller får i inkorgen på din mail.
 • Hitta bättre sätt att hantera dina jobbiga känslor på. Kanske kan du göra annat just i den stunden?
 • SÖK PROFESSIONELL HJÄLP!! Det finns hjälp att få, tveka inte att söka detta om du upplever att du tappat kontrollen över ditt shoppingbeteende.

Vi på BeWise i Malmö arbetar med shoppingberoende så tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp!