KBT-mottagning i Malmö och online

Övning i minfulness; att kunna släppa dömande och besvärliga tankar

Har du problem med besvärande tankar?

Har du tankar i olika former som besvärar dig? Ständigt återkommande självkritiska tankar? Eller oroande tankar som hindrar dig från att göra det du vill göra?

Självkritiska tankar/ dömande tankar

Vi lär oss tidigt i livet att vara snälla mot andra men aldrig någonsin lär vi oss att vara snälla mot oss själva. Varför är det så? I den här övningen kan du öva dig på att inte vara dömande mot dig själv, att släppa självkritiska tankar. Ett sätt att öva dig på att vara snäll och förlåtande mot dig själv.

Oroande tankar

I den här övningen får man också öva sig på att släppa oroande tankar. Tankar som skapar rädsla och ångest hos oss. Vi kan inte välja vilka tankar som kommer till oss men vi kan välja vilka tankar vi ska lägga vår energi och fokus på.

Viktigt! Tankar är varken ett bevis eller en sanning utan en föreställning om någonting.

Övning i mindfulness

Du kan själv välja om du ska ta dom på allvar och tro på dom. Men du kan också göra ett val att inte tro på dom, att inte fokusera på dom. Du kan göra det genom att notera tanken, acceptera att den finns där och sedan bara låta den passera.

Ju mer vi anstränger oss med att försöker tränga bort jobbiga tankar eller kroppsliga förnimmelser. desto mer tydliga och starka kommer dom att bli.

Om du intalar dig själv att sluta tänka en tanke desto mer påträngande kommer tanken att bli. Om du exempelvis inte får tänka en viss tanke, desto mer kommer den tanken att uppstå.

En tanke kan aldrig vara farlig utan snarare hur du tolkar tanken, reagerar och tror på den som kommer avgöra hur du mår. Se om du kan göra en mental lista över tankar som kan bli ett problem för dig. Tankar som ofta uppkommer och på något sätt påverkar dig negativt. Dömande tankar som du kan fastna i.

Läs listan högt för dig själv många gånger och försök bli medveten om dessa tankar.

Tror du på dessa tankar?

Prova också att göra en lista med väldigt positiva saker, till exempel att du ska få göra den där jorden runt resa du alltid drömt om, att du får leva ett liv med god hälsa eller att du får ditt drömjobb. Ja något som känns positivt för dig.

Tror du på dessa tankar?

Öva dig i att lägga märke till dom tankar du har som uppstår. Vad är det för tankar? Hur ser dom ut?

Låt tankarna bara komma, formulera dom tyst för dig själv och släpp dom sen. Låt dom försvinna igen som molnen som passerar på himlen. Ett moln dyker upp och glider förbi. Det är tanken som dyker upp och passerar förbi. Negativa tankar som dyker upp i huvudet. Öva dig på att bara notera tankarna, låt dom komma för att sedan försvinna bort igen….precis som ett moln. Utan att fastna i dom, utan att tro att dom är sanna, utan att göra något alls. 

Öva dig ofta på detta