KBT-mottagning i Malmö och online

ACT i Malmö

Vi på BeWise i Malmö arbetar terapeutiskt med ACT som är en förkotning av Acceptance and Commitment Therapy. ACT är en terapiform som också delvis kan ses som ett förhållningssätt eller en livsfilosofi.

Lider du av kanske av kronisk smärta? Har du gått i terapi tidigare för att ”bli av med” någon form av psykisk ohälsa som tar din energi och livslust men inte riktigt känt att det hjälpt dig? Har du svårt att hantera olika negativa tankar och känslor som dyker upp?

Då kanske ACT kan vara något för just Dig!

Vad är ACT?

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en utveckling av KBT (Kognitiv Beteendeterapi) som bygger på att vi agerar i riktning mot det som är viktigt och värdefullt för oss i livet. Det är en terapiform som strävar efter att hjälpa människor att leva ett så rikt liv som möjligt, vilket inte alltid innebär att man botar den smärta eller psykiska ohälsa som man lider av. Det handlar om att lära sig ett förhållningssätt till livet och de förutsättningar man har med fokus på det som är viktigt i livet och skapar värde för just dig. Att acceptera hur livet ser ut just nu, förändra det som är möjligt att ändra och acceptera det som inte går att förändra.

Det är väldigt vanligt att negativa tankar och känslor dyker upp hos oss människor och dom kommer alltid att dyka upp oavsett om vi önskar det eller ej. Men när dessa negativa tankar och känslor hindrar oss på olika sätt i livet så kan ACT vara en bra hjälp på vägen. ACT är en bra hjälp till att försöka ta sig ur negativa spiraler av tankar och känslor.

Hur arbetar vi på BeWise?

Vi terapeuter på BeWise i Malmö arbetar med ACT både som fristående metod men även som en del av andra metoder såsom KBT och Mindfulness. ACT har i forskning visat sig effektivt vid framförallt långvarig smärta, kroniska sjukdomar, depression och stress. Tillsammans går vi igenom din problematik, identifierar din värderade riktning i livet och arbetar sedan med hur just du kan förhålla dig till dina förutsättning, dina tankar och känslor och fortsatt fokusera på det som är viktigt och värdefullt för dig i ditt liv. 

Vi på BeWise tar emot patienter på vår mottagning i centrala Malmö. Det finns också möjlighet att ses online med säkerinloggning via BankID p.g.a rådande situation med covid-19.

Kontakta oss för kostnadsfritt samtal