BeWise hjälper dig att få en förbättrad arbetsmiljö.

Få en friskare arbetsplats

Närvarande ledarskap, bra kommunikation och delaktighet är viktiga grundpelare för en sund arbetsplats men det kan vara svårt att navigera rätt när verkligheten man befinner sig i kännetecknas av snabba förändringar, färre resurser och högre krav. Med kraven kommer riskerna för en ökad skadlig stress och frön till konflikter kan sås. En arbetsplats i balans där medarbetarna känner sig delaktiga och får bidra med sitt kunnande kan låta som en självklarhet men är inte alltid lätt att skapa på egen hand.

Insatser som förändrar

Vi erbjuder stöd inom förebyggande stresshantering, organisationsanalyser, insatser vid pågående stressproblematik på individ och gruppnivå samt konflikthantering. Vi arbetar även som stöd för enskilda chefer eller grupp av chefer avseende stress- och konflikthantering samt planering av det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Ta kontakt med oss så utformar vi tillsammans insatser efter era unika behov.