Kategorier
Okategoriserade

Borde jag skilja mig?

Hur kan man veta om skilsmässan är ett faktum?

De allra flesta par vill hitta olika sätt för att kunna få en fungerande relation. En strävan efter att kärleken och även attraktionen ska hållas vid liv över tid. För att man ska kunna göra detta möjligt, behöver man jobba med relationen och ge den tid. Men vad gör man när man känner att det inte hjälper? När man allt oftare funderar på om man borde skilja sig? Eller kanske känns en skilsmässa helt otänkbart?

Vi står alla inför utmaningar i vår vardag, i form av jobb, barn och andra praktiska svårigheter, som tillsammans sätter relationen på prov. Plötsligt kan man upptäcka att den fysiska närhet och de innerliga samtal man hade i början av sin relation har ersatts av samtal kring praktiska sysslor som exempelvis vardagssysslor. Inte sällan uppstår här även frustration och irritation kring sysslor som bidrar till konflikt. De olikheter man uppskattade hos varandra från början kan nu vara ett stort upphov till irritation och konflikter.

När man upplever att man över tid har bekymmer i sin relation handlar det oftast om att det uppstått en distans. Distansen kan ta sig uttryck genom att det finns mycket konflikter dvs att man bråkar mycket och att samma tema kring konflikterna brukar återkomma. Distansen kan även yttra sig i att man kommunicerar väldigt lite med varandra och framförallt handlar kommunikationen främst om praktiska vardagssaker. Kanske blir det allt tydligare när man har ledig tid tillsammans, att den avslappnade känslan man tidigare haft, numera är försvunnen. Man känner också att man inte är lika nära varandra som tidigare, både fysiskt men också mentalt.

Så hur vet jag när det är dags att jobba vidare på relationen eller om det är dags att skilja sig?

Detta kan man med säkerhet aldrig veta utan man måste alltid försöka att utgå från sig själv i den mån det går. I första hand kan det vara klokt att söka professionell hjälp i form av terapi, parterapi eller någon form av familjerådgivning. Då kan man få hjälpa att ta sig förbi dom eventuella hinder som finns i relationen för att sedan se vad som finns att jobba vidare på. En svacka i relationen kan många ta sig ur, särskilt med lite hjälp. en svacka behöver nödvändigtvis inte innebära att man står inför en skilsmässa eller att man behöver gå skilda vägar. För många par finns det öppningar i relationen som man kan jobba med. Det krävs att båda parter är motiverade och villiga, annars kan det vara där det brister.

Om man ofta funderar på skilsmässa eller att separera och inte själv kan hitta en lösning- vad kan man göra då? Upplever man något av nedanstående som ett problem i relationen kan man börja med att prova parterapi;

  • Man har gjort allt man kan för att uppnå förändring men ändå känns relationen inte bättre
  • Om man är långt ifrån varandra i olika värderingar och detta blir ett problem i relationen
  • Om man ofta känner sig ledsen eller irriterad i relationen. Man känner sig mer som fiender snarare än som vänner.
  • Sexlivet är helt obefintligt och ingen är villig att kämpa för det
  • Man har slutat att ha roligt tillsammans
  • Man allt oftare funderar på skilsmässa eller separation

Vi på BeWise arbetar med parterapi enligt IBCT (Integrative Behaviour Couples Therapy) som är en väl etablerad behandlingsform med stark vetenskaplig grund. Metoden kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier. I terapin så kartlägger vi relationsproblemen och tittar på mönster för hur de hålls vid liv. Därefter försöker vi tillsammans med paret titta på nya konstruktiva sätt att samarbeta. Acceptans innebär att öka förståelsen för varandras olikheter och acceptera både sina egna och den andras känslor.

Kategorier
Okategoriserade

Vad ska jag göra åt min oro under pandemin?

Har oron blivit svår att hantera?

Den här pandemin har på olika sätt påverkat oss. För vissa har kanske livet fortsatt relativt normalt, medan det för andra har skett stor förändring. Man kanske inte längre träffar släkt, vänner och kollegor som man brukar. Man kanske inte längre kan ta sig till aktiviteterna man gillar. Man kanske sitter allt mer hemma. Hemmajobb gör att dagarna skiljer sig allt mindre åt när jobb och privatliv samlas under samma tak, dygnet runt. Och för vissa kan vardagsrutinerna vara det svåraste av allt att hitta. 

En gemensam sak för många av oss under den här pandemin har varit och är den växande känslan av oro och ovisshet. Oro och ovisshet över vad som ska hända. Oro för nära och kära och för framtiden. Listan kan göras lång. 

Man kan dagligen följa rapporteringar över pandemin och det är svårt att sortera all information. 

Hur känns det när oron tar över?

När oron tar över så tappar man lätt kotrollen och kan bli rädd. Man kanske upplever att man sover allt sämre. Det tar lång tid att somna, det är svårt med dom dagliga rutinerna, man känner sig rastlös eller känner sig mer ledsen eller irriterad än tidigare. Det finns saker man kan prova att göra för att hjälpa sig själv om oron blir för överväldigande. 

Kan man inte hjälpa sig själv så finns det professionell hjälp man kan söka!

När man blir väldigt orolig så kan man även uppleva att man får kroppsliga reaktioner i form av huvudvärk, hjärtklappnning, fysiska spänningar, brist på aptit m.m.

Vår hjärna är konstruerad att upptäcka hot, det som ofta refereras till som ”fight or flight”. Det är därför helt naturligt att vi blir oroliga och känner oss rädda när det uppstår en pandemi.

Prata gärna med någon som står Dig nära

Det kan vara hjälpsamt att prata om sin oro med andra i sin närhet som man känner sig trygg med. Det kan vara vänner eller familj. Om man inte kan prata med någon närstående så finns det hjälplinjer öppna dygnet runt som man kan ringa till. Man kan även söka hjälp i form av terapi.

Rutiner kring kost, sömn & motion

Rutiner är viktiga; kost, sömn och motion. Vi brukar ofta rekommendera patienter att försöka gå upp vid samma tid och lägga sig vid ungefär samma tid. Det underlättar för kroppen att veta när det är dags att gå upp och när det är dags att lägga sig. Att dessutom äta vid regelbundna tider och äta hälsosamt är viktigt för vårt välmående. Rutiner är extra viktiga för oss när vi kanske jobbar hemifrån, då hem och arbetsliv blir mer integrerat.

Hitta en motionsform Du trivs med. Om man inte är bekväm med att gå till ett gym under pågående pandemi kanske man kan ta en promenad eller utöva yoga framför tv:n. Idag finns det många alternativ till träning både ute och hemma. Att röra sig fysiskt 30 minuter varje dag ökar vårt välbefinnande enligt mycket forskning.

Det som får Dig att må bra

Fyll på med positiv energi och gör sånt som Du mår bra av. Se en serie Du tycker om, lyssna på musik som gör Dig glad eller ta en härlig promenad med en vän eller närstående.

Det kan vara hjälpsamt att påminna sig själv om att det inte alltid kommer vara så här och att pandemin med tiden kommer få ett slut!

…OCH kom ihåg!

Det är jättebra att hålla sig uppdaterad med vad som händer i pandemin MEN försök att begränsa informationen, särskilt om du känner Dig orolig. Se alltid till att informationen kommer från pålitliga källor så som myndigheter.

Det är viktigt att välja vilken tid på dygnet man tar del information. Man bör exempelvis inte ta del av information som gör en orolig precis innan man ska sova. 

Undvik att hantera din oro genom att använda droger, alkohol, spel eller mat. Det kommer på lång sikt att förvärra din oro och dina problem samt du riskerar att hamna i missbruk.

Tveka inte att söka professionell hjälp om du mår dåligt under pandemin!