KBT-mottagning i Malmö och online

KBT i Malmö

Vi på BeWise i Malmö arbetar huvudsakligen med Kognitiv beteendeterapi som förkortas KBT. 

Vår vision är att skapa förutsättningar för terapi utan att den ekonomiska situationen ska vara styrande.

KBT- samband mellan tankar, känslor och beteende

KBT är ett samlingsnamn för psykoterapier där du får möjlighet att förändra dina beteenden och tankemönster. Detta i syfte att minska psykologiska problem. Utgångspunkten för KBT är att vi lär oss nya sätt att tänka och bete oss på. Även olika sätt att bete oss på utifrån vad vi är med om i livet och en djupare förståelse av våra tankar och känslor.

För att komma till rätta med det du vill förändra i ditt liv behöver du få en djupare förståelse. Därför kan det vara till hjälp för dig att utforska dina tankar, känslor och beteenden för att se hur du förhåller dig till dem. Genom att sen tänka och bete dig på ett annat sätt och pröva nya vägar kan det leda till att du får nya erfarenheter och bättre livskvalitet. KBT hjälper oss att se samband mellan våra tankar, känslor och beteenden.

Evidensbaserad terapiform

KBT är en evidensbaserad terapiform som bygger på forskning och erfarenhet och är godkänd av Socialstyrelsen. För oss på BeWise är det viktigt att de behandlingar vi utför är både seriösa och välbeprövade. Du som klient ska känna dig trygg med oss på BeWise och våra metoder.

Aktiv i processen

KBT ett samarbete mellan terapeut och klient. Detta innebär att du aktivt deltar i det som sker och där vår terapeut förklarar och berättar om vad ni gör och varför. Ni kommer att arbeta med dina tankar, känslor och beteenden i olika situationer och du får upprätthålla terapin mellan träffarna i form av olika hemuppgifter.

Trygg vägledning

Din terapeut kommer att hjälpa och vägleda dig genom hela processen. Terapin är aktiv, både under sessionerna och mellan sessionerna. Vi kommer att titta på din historia för att förstå hur den format dig men framförallt lägger vi fokus på ”här och nu”. Målet är att vi tillsammans kan skapa förändring åt dig så du ska kunna leva det liv som du önskar.

Forskning visar att KBT har nog effekt vid nedanstående tillstånd:

  • Stress.
  • Utmattning.
  • Ångest.
  • Oro.
  • Nedstämdhet.
  • Depression.
  • Dålig självkänsla.
  • Fobier.
  • Sömnsvårigheter.

Vi på BeWise har vår mottagning i centrala Malmö. Vi har också möjlighet att ta emot patienter online med säker inloggning med BankID p.g.a. rådande covid-19 pandemi.

Mer information om KBT

Vill du läsa mer om KBT och hur behandlingen ser ut rekommenderar vi:

Beteende Terapeutiska Föreningen: https://www.beteendeterapeutiska.org