KBT-mottagning i Malmö och online

Mindfulness i Malmö

Vi på BeWise erbjuder Mindfulness/Medveten Närvaro individuellt och i grupp på vår mottagning i centrala Malmö.

Mindfulness handlar till stor del om att vara närvarande i nuet men också att leva sitt liv medvetet. Att bli medveten om vart du har din uppmärksamhet och att skapa en förståelse.  Förståelse av hur du ger dom olika delar som pågår inom dig uppmärksamhet, tankar, fantasier, önskningar kopplade till det förflutna och framtiden. Det är när de inte styr dig längre du får större möjlighet att välja hur du vill agera på det som händer inom dig.

Andning, ett redskap

Genom fokus på andningen och kroppsskanning lär du dig om hur du själv reagerar på olika stressorer runt omkring dig. Vad det är som får dig att känna som du gör och hur du kan hitta balansen.

En välbeprövad metod

Mindfulness är som metod inget nytt, utan har sitt ursprung ur 2500-åriga buddistiska traditioner. Under kursen använder vi dock oss av mindfulness utan religiösa inslag. Det är en av grunderna i den buddhistiska filosofin och psykologin där avsikten är att minska lidande samt att finna lycka och stillhet. På kort tid har mindfulness därför också blivit ett viktigt inslag i vår västerländska hälso- och sjukvård.

Att vara i nuet

Av alla ögonblick som våra liv består av finns det bara ett som du faktiskt har möjlighet att påverka. Det är ögonblicket du lever i, här och nu. Ditt förflutna är något som har varit och som inte kan förändras. Framtiden är oviss och du kan inte veta så mycket om. Men i den mån du kan så kan du påverka den i nuet.

Negativa tankar och oro

Många människor tänker mycket på det som varit, många återupplever tider som var bättre eller kanske ältar beslut de fattat. Tankar om varför gjorde jag inte så, varför gjorde jag så är ständigt närvarande. Medan andra kan fastna och fokusera mycket på framtiden, vilket kan skapa mycket oro eftersom att den i viss mån är oviss.

Kroppskännedom och uppmärksamhet

  • Hantera stress både i arbetslivet och i vardagen
  • Finna din inre ro.
  • Självmedkänsla
  • Konsten att vara här och nu.
  • Stress.
  • Sömnsvårigheter.
  • Oro.
  • Ångest.
  • Återkommande depressioner.

Genom mindfulnesstekniken sänker man nivån av spänningar i kroppen och får distans till tankar och känslor. Det är då möjligt att tidigt upptäcka tankar som drar ned den egna sinnesstämningen eller vara uppmärksam på symtom som uppstår när stressen tar över. Man lär sig då att i ett tidigt skede hantera dessa symptom på ohälsa.

Läs mer om våra metoder

Se våra övningar