KBT-terapi i Malmö och online

Jessica Hülse

Min utbildning

Jag är Socionom med examen från Lunds Universitet, KBT terapeut (ackrediterad grundläggande utbildning i psykoterapi, steg-1) och utbildad till diplomerad Stress- och Friskvårdsterapeut. Utöver detta har jag har en grundutbildning i parterapi (IBCT- integrative behavioral Couple Therapy), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt MBSR (Mindfulnessbaserad stresshantering) och kurs i självomhändertagande och självmedkänsla. Jag är även fortbildad inom kris- och konflikthantering.

Om mig

Med en bakgrund som chef och ledare har jag lång erfarenhet av att leda arbetsgrupper, handleda olika professioner och hantera konflikter samt kriser. I min roll som konsult utgår jag från evidensbaserat arbetssätt och erbjuder organisationer både utbildning inom kris och krishantering samt chefsstöd och medling vid arbetsplatskonflikter.

I mina terapier arbetar jag problemlösande och målfokuserat inom ramen för Kognitiv beteendeterapi (KBT). Vid relevanta problemställningar utgår behandlingen också från Acceptance and Commitment Therapy (ACT) med inslag av träning i Mindfulness . Hur vi lägger upp din behandling beror på vad du vill ha hjälp med och vilka metoder som fungerar för just dig. 

Jag erbjuder professionell hjälp med bland annat:

  • Oro och stress.
  • Olika ångestdiagnoser.
  • Låg självkänsla.
  • Utmattningssymtom.
  • Lindrig till måttlig depression.
  • Sömnproblem.
  • Kriser.
  • Parterapi- Beteende Terapi för par (IBCT)
  •  

Vill du veta mer om mitt arbetssätt eller är intresserad av att gå i terapi hos mig är du varmt välkommen att ta kontakt!

“Tillsammans gör vi ett aktivt förändringsarbete där jag hjälper dig att kartlägga din problematik och där vi sedan utifrån dina mål med terapin arbetar för ett ökat välbefinnande i ditt liv.”