KBT-terapi i Malmö och online

Jessica Kjellström

Min utbildning

Jag är legitimerad sjuksköterska med kandidatexamen i omvårdnad från Lunds Universitet, KBT-terapeut från ackrediterad steg 1 utbildning i psykoterapi och diplomerad mindfulnessinstruktör. Utöver min utbildningar har jag även läst kurser inom psykologi, sociologi, ungdomssociologi och socialpsykologi. Har också gått grundutbildning i parterapi (IBCT-Integrative Behavorial Couple Therapy), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt MBSR (Mindfulnessbaserad stresshantering). Jag har även gått kurs i självomhändertagande och självmedkänsla.

Om mig

Jag har många års erfarenhet av arbete med personal inom den privata företagssektorn och har därför en lång erfarenhet av arbete med människor.
I mina terapier arbetar jag problemlösande och målfokuserat inom ramen för KBT-metoden.
Jag arbetar även med mindfulness som ett redskap i den terapeutiska behandlingen men också som en enskild metod för stressreduktion och/eller för att minska ångest/oro.

Jag har en övertygelse om att vi ofta kan göra förändringar för att uppnå ett bättre psykiskt välmående, om vi bara får rätt verktyg och vägledning. Vi har alla en individuell definition av välbefinnande men att möta sitt personliga mål är drivkraften i terapin.

Dom huvudsakliga diagnoserna jag arbetar med är:

  • Oro och stress.
  • Panikångest.
  • Olika ångestdiagnoser.
  • Lindrig till måttlig depression.
  • Sömnproblematik.
  • Fobier.
  • Ökat självomhändertagande/självmedkänsla.
  • Låg självkänsla.
  • Kriser.
  • Parterapi- Beteendeterapi för par (IBCT)

Välkommen att kontakta mig om du önskar gå i terapi hos mig.

 

“Min ambition är att alltid möta klienten och utforma den bästa möjliga terapin för att kunna uppnå ett bättre välbefinnande.”