KBT-mottagning i Malmö och online

Krishantering och sorgbearbetning i Malmö

De flesta människor drabbas någon gång under livet av en kris. En kris är en reaktion på att något svårhanterligt eller traumatiskt har hänt och på samma gång är det en process för nyorientering i livet. Man tappar fotfästet och vet inte hur man ska hantera den uppkomna situationen. Anledningen till varför man hamnar i kris kan vara många. Det kan vara att man upplevt ett trauma såsom våld eller dödsfall, känner sig väldigt stressad, varit med om en olycka, långvarig smärta, separation eller när livet känns allmänt svårt att hantera. Kriser kan alltså vara något som händer plötsligt men också övergångar eller förändringar i livet. Vi på BeWise i Malmö arbetar med krishantering. Du får hjälp att bearbeta krisens orsaker och prata om dina känslor och upplevelser. Efter hand som du får förståelse för vad som har hänt, förändras dina reaktioner och nyorienteringen i livet kan ta plats.

Vad innebär det att hamna i kris?

När vi hamnar i kris så räcker våra vanliga sätt att hantera motgångar inte riktigt till. Livet kan känns ohanterbart och det är en vanlig reaktion på en svår situation. Detta kan väcka starka känslor av osäkerhet, ångest och rädsla. Att uppleva den typen av känslor är helt normalt men det kan vara svårt att ta sig ur dom på egen hand. Det kan då behövas stöd och hjälp för att kunna bearbeta de starka känslor man har. Hos oss på BeWise hjälper vi till med att ge god insikt och förändring av livsmönster, ge stöd och hjälp, arbeta med personlig utveckling och förändra perspektivet.

Man kan beskriva en kris som en reaktion (ofta av starkare karaktär) på en förlust eller en förändring i livet eller ens livssituation.

KBT vid kris

KBT (Kognitiv Beteende Terapi) är en evidensbaserad terapimetod som har goda resultat vid kris. Med KBT vill man försöka kartlägga vilka tankemönster och vilka känslor som finns. Det är viktigt att försöka sätta ord på dom känslorna man upplever och kring det som hänt.

Krishantering har ofta en kortare behandlingsperiod och för många kan det kännas hjälpsamt med endast några samtal.

KBT vid trauma

KBT (Kognitiv Beteende Terapi) är en evidensbaserad terapimetod som har goda resultat vid olika trauman. Man arbetar då terapin med att bryta olika tankemönster som uppstått i samband med den traumatiska upplevelsen. 

Vid ett trauma är det viktigt att man i terapin går igenom den uppstådda händelsen både känslomässigt och sakligt, för att sedan kunna bearbeta den.

Krishantering vid sorg

I samband med ett dödsfall av en nära anhörig eller vän kan en akut sorgreaktion uppstå. När man arbetar med sorghantering/sorgbearbetning i KBT så brukar man försöka att definiera relationen med den som gått bort. Reaktioner kan ibland vara av komplex karaktär och bestå av en mängd olika känslor; saknad, skuld, ilska m.fl. Ibland kan det vara så att när man väl satt ord på det man känner så kan det infinna sig en känsla av lättnad och man får möjlighet att sörja och vara ledsen.

Vad kan jag göra själv för att må bättre?

Om situationen blivit svår att hantera själv rekommenderar vi att man söker professionell hjälp i form av psykolog eller psykoterapeut med erfarenhet att jobba med krishantering. Detta kan du göra via din vårdcentral eller på en privat mottagning.

Men det finns saker man kan göra för att underlätta för sig själv:

  • Försök att hitta bra rutiner i vardagen.
  • Sov, vila och ät ordentligt
  • Hitta stunder där du kan vila från krisen och där du kan må lite bättre. I dom stunderna kan det finnas utrymme för återhämtning. Det kan vara något du tycker om att göra.
  • Ge dig själv den tid du behöver 
  • Undvik alkohol och droger.

Hur går terapin till?

Krishantering har generellt en kortare behandlingsperiod och för många kan det kännas hjälpsamt med endast några samtal. Det kan vara väldigt individuellt. Hur ofta man vill ses beror också på krisens karaktär och vad man som patient önskar.

I terapi är det viktigt att man kan plocka fram alla dom känslor och rädslor man har och låta alla få ta plats, även om det känns jobbigt.

Hur ser mitt liv ut efter krisen?

Många som hamnat i kris kan uppleva att livet eller att man själv förändrats efter krisen. Det kan ta ett tag att anpassa sig till det nya och man kan behöva acceptera att saker har förändrats. För att sedan gå vidare. För vissa blir perspektiven och insikterna förändrade och saker som tidigare kändes meningsfullt blir meningslösa. För andra känns livet förändrat till det positiva. Hur upplevelsen blir efter krisen är väldigt individuellt. Om man upplever fortsatt nedsatt välmående behöver man söka professionell hjälp!

Om du har självmordstankar ska du omgående söka hjälp.

Vid direkt fara för ditt eller någon annans liv, ring 112 eller MIND självmordslinjen (www.mind.se) som du når på 90101. Hit kan du ringa om du själv har tankar på att ta ditt liv eller om du har en närstående med sådana tankar. De har öppet dygnet runt.

Du kan även vända dig till din närmsta akutmottagning vuxenpsykiatri.