Parterapi Skanör/Falsterbo

Parterapi i Vellinge Kommun

Vi på BeWise baserar vårt arbete med parterapi på Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT) som är en form av Kognitiv Beteende Terapi (KBT).

Vår mottagning ligger i centrala Malmö men vi har också möjlighet att ta emot patienter i Skanör/Falsterbo i Vellinge Kommun. Ibland kan det av olika anledningar vara svårt att ta sig utanför sin hemkommun. Vi erbjuder därför parsamtal vid önskemål i Skanör/Falsterbo.

Önskar ni ett samtal i Skanör/Falsterbo så går det bra att maila oss på info@bewiseterapi.se så kan vi tillsammans komma överens om en passande tid. Övriga kontaktuppgifter hittar ni under “kontakt”.

För information om våra priser kan ni klicka under “terapi privat” och välja “våra priser”.

Relationsproblem är vanliga och påverkar oss på flera sätt i livet. Det kan vara vardagen som tar bort all lust eller återkommande konflikter kring viktiga områden såsom ekonomi eller barn. Det kan kännas svårt att kommunicera med varandra och irritation kan uppstå.

Vad är parterapi?

I parterapin guidas ni som par till att se vilka mönster som finns i ert samspel och ni får hjälp att bygga vidare på de styrkor som finns. Vi arbetar med kommunikationen för att bryta låsningar och öka acceptansen för varandras olikheter. Ibland kan man under terapin få insikt om att relationen kanske inte ska fortsätta och ni får då stöd i att avsluta den på ett konstruktivt sätt.

Hur arbetar vi på BeWise med parterapi?

Anledningarna till att man vill gå i parterapi med sin partner kan vara många. För en del kan det vara ett sätt att förebygga eventuella relationella problem som kan tänkas uppstå medan det för andra kan vara viktigt för att uppnå en förändring av något som inte riktigt fungerar i relationen.

Oavsett var man befinner sig i sin relation kan parterapi vara både sunt och utvecklande, eftersom den kan ökar den kommunikativa förståelsen och ofta stärker relationen. Hos oss på BeWise i Malmö erbjuder vi parterapi som är skräddarsydd efter era behov och önskemål för att ni ska få ut så mycket som möjligt av terapin.

Parterapi hos BeWise i Skanör/Falsterbo startar med att vi gemensamt kartlägger hur er relation ser ut och vad ni önskar fokusera på under terapin. I kartläggnings fasen kommer man även att träffa terapeuten för individuella samtal. Därefter lägger vi upp förslag på hur terapin ska se ut vidare under behandlingen. Som terapeut är vi behjälpliga med att kommunicera svårigheter tydligare mellan parterna och att öka förståelse för varför dom uppkommer och hur man kan arbeta med det. 

Hur många sessioner terapin blir är olika från par till par, för vissa blir det endast några samtal och för andra fortsätter det under en längre period. Längden på terapin avgörs givetvis av önskemål och behov hos paret.

Vi träffar er gärna för ett första förutsättningslöst samtal. 

Kontakta oss här