KBT-mottagning i Malmö och online

Stresshantering i Malmö

Digital kurs i självomhändertagande & medveten närvaro den 10 februari

Kursen ger dig verktyg för att minska din vardagliga stress och förbättra din sömn. 

Stress behöver inte alltid handla om att ha för mycket att göra utan kan även grunda sig i oro för omständigheter i livet, såsom hälsa, relationer och ekonomi. Oro skapar en inre stress som påverkar ditt välmående och ibland även sömnen.

Kursen hålls av våra kunniga terapeuter som har utbildning i KBT, Mindfulness, ACT och Självomhändertagande.

Välkommen med din anmälan!

Tid: 18.30-20.00 

Pris: 150 SEK

Swish vid anmälan.

Anmälan : info@bewiseterapi.se

Märk mailet med ämne “kurs 10 februari”

 

Stress är något som är ständigt närvarande i mångas liv. För vissa är kanske stressen lättare att identifiera än för andra och framförallt så kan den kan ta sig olika uttryck. Många gånger handlar det om att vi har för lite tid till återhämtning mellan alla måsten i livet. Ofta kommer en känsla av otillräcklighet vilket ökar på den inre stressen. Tidiga tecken kan vara trötthet, sömnbesvär, koncentrationssvårigheter eller ökad irritabilitet. 

Kanske känner du igen dig? Kanske har du länge funderat på att försöka dra ner på stressiga situationer men har svårt att veta hur? 

Har livsspusslet tagit över vardagen och lusten och glädjen försvunnit? 

Kanske känner du en ständig trötthet och energilöshet? 

Genom att få kunskap om vad som är god stresshantering, hur och varför stress kan uppstå och när den potentiellt blir skadlig, så har du möjlighet att hantera/förebygga stress både på kort och på lång sikt. Du får lära dig att bli uppmärksam på tidiga signaler på stress och verktyg för hur du kan ta hand om dig själv. Vad som är viktigt för dig i livet och vad du egentligen vill lägga din tid på. På så sätt kan du också ge dig själv en större möjlighet till en mer hållbar livsstil med mindre stress.

Hur jobbar vi på BeWise med stresshantering?

Vi på BeWise i Malmö har god kompetens inom stresshantering och erbjuder olika alternativ som kan skräddarsys för just Dig. Vi kan erbjuda stresshantering med inriktning mot KBT men även mot mindfulness och medveten närvaro. Dessa olika typer av behandling kan erbjudas som individuella samtal eller som gruppsamtal.

Hos BeWise i Malmö har vi möjlighet att ta fram ”redskap” för just Dig, som kan hjälpa till att reducera och förebygga stress. Genom att identifiera dina stressorer och dina stressmönster, såväl i din vardag eller på arbetsplatsen, så kan vi tillsammans arbeta fram en god behandlingsplan för en mer hållbar livsstil.

Stresshantering hos BeWise i Malmö kan bestå av nedanstående delar;

  • Att förstå stress; varför och när det uppstår?
  • Hjärnan vid stress och vilken funktion har stress?
  • Praktiska verktyg till att hantera stress
  • Identifiera sina egna stressmönster och stressorer; vart och när dom uppstår
  • Mindfulness/Medveten närvaro
  • Self compassion/ Självomhändertagande
  • Redskap för gränssättning och vara i tydlig i sin kommunikation

Stresshantering hos BeWise i Malmö kan utföras i våra lokaler i centrala Malmö men erbjuder också online. 

Bokning av tider görs enklast här