BeWise hjälper dig att få en förbättrad arbetsmiljö.

Metoder för hållbar förändring

Vi som arbetar på BeWise har lång erfarenhet som chef och HR Chef i större och mindre organisationer. Vi har arbetat praktiskt med systematiskt arbetsmiljöarbete, stressförebyggande insatser, kris- och konflikthantering. Vi arbetar med KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Comittment Therapy) samt Mindfulness på individ- och gruppnivå.

Mindfulness för organisationer 

Multitasking, att göra flera saker samtidigt kännetecknar samhället och arbetslivet idag. Man förbereder en rapport, blir störd av ett mail eller samtal som man tar för att sedan återgå till rapporten. Enligt amerikanska forskare ägnas 28% av arbetstiden till avbrott innan man återvände till sin huvuduppgift. Den mänskliga hjärnan har helt enkelt svårt att koncentrera sig på mer än en uppgift åt gången på ett effektivt sätt. Baksidan med multitasking för organisationer är förlorad effektivitet och för individen ökad stress och kanske till slut sjukskrivning.

Välkommen att ta kontakt med oss!